Informace o projektu
Výzkum geologických, biologických a pokročilých syntetických materiálů metodami analytickými a fyzikálně-chemickými (ANFYZCHEM)

Kód projektu
MUNI/A/1412/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
analytická spektrometrie, analytická chemie, materiálová chemie, fyzikální chemie, ochrana kulturního dědictví, životní prostředí, zdraví, nerostné bohatství, pokročilé materiály

Výzkum, vývoj a aplikace metod a materiálů; metody ICP-MS, ICP-OES, LA-ICP-MS, LIBS, ED-XRF, MALDI-ToF-MS, MS s Knudsenou celou NMR, matematické modelování; protinádorová léčiva, katalyzátory, biologické tkáně, geologické materiály, pokročilé syntetizované materiály, nanomateriály; fázové rovnováhy.

Výsledky

Publikace v mezinárodních časopisech s impaktním faktorem (Web of Science), prezentace na konferencích, doktorské disertační práce, diplomové práce.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.