Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za škodu způsobenou zásahem do autorského práva

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/1555/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt specifického výzkumu zpracovává dílčí téma spadající do výzkumného zaměření disertační práce spoluřešitelky. Cílem projektu je analýza a dále navržení zodpovězení otázek vyvstávajících v souvislosti s možností založení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti za škodu způsobenou zásahem do autorských práv, na jejichž řešení dosud nepanuje v rámci české doktríny shoda.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.