Informace o projektu
Role biomechaniky buněčné stěny v regulaci růstu a vývoje kořene Arabidopsis

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-17501S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Napětí buněčné stěny (BS), výsledek vektorových tahových sil vznikajících během
diferenciačního růstu buněk, bylo navrženo jako důležitý mezibuněčný signál, který řídí tvorbu a vývoj nových orgánů v rostlinách. Expansiny jsou neenzymatické proteiny, které hrají klíčovou roli při rozvolňování BS, což vede k uvolnění napětí a následného prodloužení BS po její hormonálně stimulované acidifikaci. Naše předběžné výsledky naznačují prostorově specifickou distribuci expansinů v kořeni Arabidopsis. Narušení tohoto jemně vyladěného optimálního pH a napětí vede k zastavení růstu. Pomocí genetických nástrojů rozvolníme BS jednotlivých kořenových pletiv Arabidopsis nadměrnou expresí expansinu a H+-ATPázy ve specifickém buněčném typu a budeme sledovat dynamiku růstových a vývojových změn. Použijeme nové techniky k měření pH in vivo, charakterizaci biomechanických vlastností buněk, včetně Brillouinovy spektroskopie, AFM, nanoskopie s vysokým rozlišením a matematické modelování k objasnění role expansinem řízené biomechaniky BS v růstu a diferenciaci kořenových buněk
Arabidopsis.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  2 – Konec hladu Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.