Informace o projektu
Alternativní přístupy v hodnocení mužské reprodukční toxicity chemických směsí bez využití zvířat

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-30004S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Existují důkazy ukazující nepříznivé trendy v mužském reprodukčním zdraví, včetně neplodnosti a rakoviny varlat. Chemikálie narušující endokrinní systém (EDC) jsou diskutovány jako jedna z hlavních příčin těchto škodlivých účinků. Lidé jsou obvykle exponováni více chemikáliím najednou. Účinky směsí látek na mužské reprodukční zdraví však nejsou moc prostudovány. Dle naší hypotézy EDC směsi přispívají k nepříznivým trendům v reprodukčním zdraví mužů tím, že ovlivňují somatické testikulární Leydigovy buňky a jejich klíčové funkce. Projekt bude kombinovat 1) přístup stanovující toxicitu celé reálné směsi látek, 2) koncept drah škodlivých účinků (AOP), 3) in vitro modely Leydigových buněk včetně lidských a pokročilých třírozměrných (3D) modelů a 4) in vitro toxikokineticku pro lepší kvantitativní extrapolaci in vitro dat na in vivo situaci. Navrhovaný projekt přispěje k vývoji nové generace hodnocení reprotoxicity u mužů bez nutnosti použití zvířat a poskytne nové podpůrné důkazy o spojitosti mezi reálnou expozicí EDC směsím a narušením mužského reprodukčního zdraví.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.