Uvádění studujících v Ph.D. programech do sociálněvědní metodologie - rozvoj metodologických a prezentačních dovedností mladých vědeckých pracovníků bádajících nad speciálně-pedagogickými a inkluzivními tématy (UČENÍ_VĚDĚ)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/B/1455/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Procesy směřující k rozvoji inkluzivního prostředí ve školách i společnosti se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studující DSP na Pedagogické fakultě MU. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci „Inkluze v České republice 2022“ více jak dvě desítky účastníků z řad studujících v DSP. Základní otázky, které si pro rok 2022 klademe: Jaký je stav inkluze na základních školách? Co pomáhá rozvoji sociální inkluze v české republice? Které výzkumné strategie se v kontextu inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány ve speciálně pedagogické praxi? Stejně jako v loňském roce bude zejména pro studující v nižších ročnících uspořádáno metodologické soustředění, které jim pomůže zorientovat se v krásách sociálně vědního výzkumu. Dále proběhnou kratší praktické workshopy, které budou zaměřeny na analýzu kvalitativních a kvantitativních dat a na rozvoj prezentačních dovedností studujících. Školení i konference proběhne v případě nepříznivé epidemiologické situace online.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.