Spolupráce v oblasti energie a nanověd: USA a Evropa (Collaboration in Energy and Nanoscience)

Kód projektu
ME09114
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Cílem projektu je návrh, příprava a studium nových materiálů nebo individuálních molekul pro využití v oblasti energie a nanotechnologií. Projekt je zaměřen na přenos náboje v molekulách a materiálech a přípravu molekulových rotorů.

Publikace

Počet publikací: 4