Stopová analýza toxických PCB a pesticidů s využitím detekčních a separačních metod založených na protilátkové specifitě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA525/97/0924
Období řešení
1/1997 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Pardubice
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkum, vývoj a zavedení screeningových metod založených na protilátkové specifitě vůči kontaminantám životního prostředí a potravního řetězce je podstatou navrženého projektu. Monklonální a polyklonální protilátky proti toxickým PCB a pesticidům budou využity v imunoanalytických a biosensorových systémech pracujících v detekčních rozsazích ppt. Je navžen vývoj efektivního zařízení na bázi efektivního zařízení na bázi průtokové injekční analýzy pro on-line monitorování kontaminant ve vodě. Pro laboratorní i terénní analýzy budou vyvíjeny jednoduché průtokové mikroklonové systémy a kompetitivní metody ELISA, včetně biosensorů pro multiresiduální screening. Analytická imunochemie je v projektu otevřena výzkumu imunoafinitní chromatografie s cílem využít imunochemické principy ve všech fázích stopové analýzy.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.