Informace o projektu
Progresivní diachronní myšlení

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/CORE/0650/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt se zaměřuje na založení, sestavení a otevření nového předmětu, který se bude zabývat obecnými i konkrétními přístupy vedoucími k efektivnějšímu využívání dostupných informací a uvažování na základě informací získávaných v různých časových intervalech (diachronní inference). Předmět bude složen ze série přednášek, které budou zaměřeny na využití základních poznatků z teorie pravděpodobnosti, indukce, dedukce, posuzování váhy informací, hodnocení míry rizika a vhodných ztrátových funkcí. Náplň bude vycházet z poznatků získaných v průběhu zejména 19. až 21. století a umožní formou jednoduchých a názorných příkladů trénovat tzv. pomalé neintuitivní, analytické myšlení. Předmět bude relevantní pro všechny obory (i nemateřské), protože v životě každého by měly existovat vhodné myšlenkové nástroje, jak kontrolovat a vyvracet intuitivní, ukvapené jednání, které často vede ke zkresleným závěrům. Přednášky budou obohaceny o interaktivní prvky vytvořené pomocí platformy KvIS, což povede jak ke zvýšení atraktivity přednášek, tak i k získávání průběžné zpětné vazby od jednotlivých uchazečů a jejich průběžnému hodnocení.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.