Informace o projektu
Paraziti jako nový nástroj k odhalení původu a disperze sladkovodních ryb Severní Ameriky

Logo poskytovatele
Kód projektu
LUAUS23080
Období řešení
3/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Rybí paraziti jsou považováni za indikátory zdraví svých hostitelů, a proto je důležité jim věnovat pozornost jak z hlediska krátkodobého (ekologického), tak dlouhodobého (evolučního) vlivu na společenstva ryb v chovech i volné přírodě. Parazito-hostitelské vztahy odrážející dynamické vztahy parazitů a jejich hostitelů jsou jedním z nejvýznamnějších témat evoluční biologie. Vzhledem k dlouhodobé koevoluční historii parazitů a hostitelů paraziti často odrážejí historickou biogeografii svých hostitelů.
Základem navrhovaného projektu je rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce mezi Českou republikou a USA zaměřené na oblast ekologické a evoluční parazitologie. Jeho hlavním cílem je pomocí hostitelsky specifických parazitů objasnit původ, historické cesty šíření a vzájemné vztahy mezi sladkovodními rybami, které se v současné době vyskytují v Severní Americe.
Výzkum bude směrován na poznání diverzity sladkovodních ryb s historicky fragmentovaným výskytem (zejména kaprotvaré a sumcovité ryby) a diverzitu jejich parazitických helmintů se zásadně odlišnými životními strategiemi: (1) monogenea, zástupci ektoparazitů (žijí na povrchu těla a žábrech svých hostitelů) s přímými vývojovými cykly a úzkou hostitelskou specificitou, a (2) tasemnice, zástupci střevních endoparazitů s nepřímými životními cykly s účastí mezihostitelů, a širší hostitelskou specificitu.
Předpokládáme, že paraziti vykazující hostitelskou specificitu budou vhodným nástrojem pro studium původu a historických cest šíření svých hostitelů. Očekáváme, že tito paraziti odhalí složité cesty historického šíření sladkovodních ryb spojené s rozpadem původní prapevniny Laurasia na severoamerický a evropský kontinent a se vzájemnou migrací fauny mezi Severní a Jižní Amerikou přes Střední Ameriku (tzv. Velká americká biotická výměna – GABI).
Tento projekt navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci mezi dvěma českými týmy a zahraničním spolupracovníkem a posouvá jejich výzkum na kvalitativně vyšší úroveň od studia diverzity parazitů k testování biogeografických hypotéz historického šíření sladkovodních ryb. Tento výzkum je založen na použití integrativního přístupu zahrnujícího morfologické, molekulární, fylogenetické, mitogenomické, koevoluční a biogeografické metody. Výstupy projektu posunou hranice současného poznání v ekologické a evoluční parazitologii.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.