Informace o projektu
Rozluštění vztahu mezi homologní rekombinací a umlčením genů (Vztah rekombinace a umlčení genů)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05284S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Současná aktivita transkripce a replikace nebo opravy DNA ve stejné genomové oblasti může být významným zdrojem nestability genomu a vyžaduje vhodnou regulaci. Nedávno byla pozorována zajímavá souvislost mezi homologní rekombinací (HR) a umlčením genů, ale odpovědné procesy zůstávají neznámé. V tomto projektu se snažíme tyto procesy objasnit a identifikovat zúčastněné hráče a mechanismy s využitím poltivé kvasinky jako modelového organismu. Použijeme víceúrovňový přístup, který integruje transkripční, chromatinové a molekulární analýzy, abychom ukázali, že umlčování genů je inherentním mechanismem replikační dráhy závislé na rekombinaci. Ukážeme, že umlčení závisí na bariérách replikační vidlice a vyskytuje se převážně během replikace DNA. Také identifikujeme zodpovědné změny chromatinu a proteinové interakce, včetně klíčové role komplexu SMC5/6. Vzhledem k nejasné úloze SMC5/6 a dalších podílejících se faktorů v omezení transkripce virové DNA je hlubší pochopení jejich propojení s umlčováním genů velmi důležité.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.