Informace o projektu
Vývoj technologie pro pěstování osiva poloparazitických rostlin a jejich aplikace při redukci invazních druhů nížinných lučních mokřadů (Wetland hemiparasite)

Kód projektu
SS06010152
Období řešení
5/2023 - 3/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně

Mokřady v minulosti fungovaly jako významná zásobárna vody v krajině, přírodní klimatizační systém a současně byly známy výskytem pestrých, dnes významně ohrožených mokřadních společenstev. V posledních desetiletích se z nich však staly velmi ohrožené biotopy negativně ovlivněné zarůstáním. Jednoznačně patří také mezi biotopy nejvíce ohrožené šířením agresivních invazních i expanzivních druhů, mezi kterými můžeme jmenovat například rákos Phragmites australis, astřičku Symphyotrichum lanceolatum či zlatobýly Solidago sp. To vede k celkové přeměně společenstva v až monodominantní porosty s minimální diverzitou původní bioty. Navrhovaný projekt přinese nové řešení v oblasti péče o životní prostředí, konkrétně pak o degradující nížinné luční mokřady dlouhodobě ohrožené absencí vhodné péče. Právě ty často reprezentují potenciálně velmi cenný biotop s různými stanovišti a charakteristickými společenstvy. Navrhovaný projekt bude zahrnovat řešení rostlinných invazí a zarůstání rákosem na eutrofních stanovištích nížinných lučních mokřadů s využitím poloparazitických druhů Odontites vernus a Melampyrum arvense. Dále bude sledovat vývoj biodiverzity rostlinných i živočišných mokřadních společenstev ohrožených rostlinnými invazemi. Uvedení poloparaziti jsou přirozenou součástí nížinných mokřadních biotopů, luk a pastvin v rámci celé střední Evropy. Jejich využití tak představuje příklad biotické rezistence vůči biologickým invazím. Předpokládáme, že využití poloparazitů k potlačení invazních druhů v kombinaci se sečí nebo pastvou skotu bude podstatně efektivnějším opatřením oproti těmto podpůrným opatřením samotným. Pastva a seč totiž odstraňují pouze nadzemní biomasu invazních druhů, zatímco poloparazitické rostliny čerpají zdroje z podzemních orgánů hostitelů, což může být pro invazní rostliny fatální. Současně s tím očekáváme podpoření původních mokřadních druhů rostlin a zvýšení biodiverzity na úrovni celého mokřadního společenstva. To přispěje k obnově narušené krajiny a posílí její ekologickou stabilitu. Multidisciplinární přístup umožní komplexní monitoring biodiverzity a poskytne tak důležitou proměnnou pro hodnocení efektu realizovaných opatření a následné využití získaných poznatků při péči o další mokřadní lokality.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.