Informace o projektu
Začlenění BOV do předmětu Školní pokusy 1

Kód projektu
MUNI/IVV/0816/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt je zaměřen na inovaci praktika C7650 Školní pokusy 1 jako jednoho ze stěžejních předmětů magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy. Inovace spočívá v začlenění badatelsky orientované výuky (BOV) do náplně předmětu. Implementace BOV by byla realizována především skrze osobní praktickou zkušenost studentů získanou během laboratorních cvičení.
V rámci inovace by také vznikly doprovodné studijní materiály, které by sestávaly z navržených, vypracovaných a ověřených návodů k badatelsky orientovaným laboratorním úlohám. Vzniklé materiály by také zahrnovaly soubor námětů sloužících studentům jako inspirace pro tvorbu vlastních badatelských úloh. Součástí vzniklých výukových materiálů by byla rovněž teorie BOV a metodologie spojená s tvorbou badatelsky orientovaných úloh.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.