Informace o projektu
Začlenění virtuální reality do předmětu Multimedia ve výuce I (VR_Multi)

Kód projektu
MUNI/IVV/0818/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt je zaměřený na inovaci předmětu C7660 Multimedia ve výuce I jakožto povinně volitelného předmětu v rámci profesního bloku společného základu magisterských programů učitelství pro střední školy.
Inovace spočívá ve začlenění simulační výuky do předmětu, a to konkrétně v práci studentů s virtuální realitou (VR) s pomocí VR brýlí. Studenti se seznámí s možnostmi využití VR k prezentaci a simulaci probírané problematiky. Z projektu budou zakoupeny VR brýle, které umožní interaktivní zážitek v prostoru. Studenti budou moci účastnit nejrůzněji zaměřených virtuálních lekcí, obsah lekcí závisí na zakoupeném softwaru. Výstupem projektu bude návod na použití VR technologie a vzorové zadání úkolů pro studenty. V rámci zhodnocení zavedené inovace proběhne dotazníkové šetření mezi studenty předmětu za účelem evaluace efektivity a získání zpětné vazby k použité výukové metodě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.