Informace o projektu
Klimatické změny a jejich odraz ve vývoji života na Zemi

Kód projektu
MUNI/CORE/0459/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Jednou z nejpalčivějších otázek současnosti je klimatický vývoj Země a jeho prognóza pro nejbližší desetiletí a staletí. Není pochyb o tom, že moderní člověk je významným klimatickým činitelem. Pochopení míry jeho vlivu na klimatické změny a dlouhodobá predikce klimatického vývoje však nejsou možné bez poznání tohoto vývoje v geologické minulosti. Navrhovaný kurz posluchačům srozumitelnou formou ukáže všechny významné události ve vývoji života na naší planetě v kontextu jejího klimatického a geologického vývoje. Intenzivní výzkum paleoklimatu a minulých ekosystémů nám dovoluje odpovědět na množství důležitých otázek, spojených s těmito tématy. Jak na Zemi vznikla prvotní atmosféra? Jak se klimatické změny odrazily ve vzniku života a jak ovlivnily jeho vývoj? Jak vývoj života ovlivnil klima? Proč v minulosti docházelo k hromadným vymíráním, byla spojena se změnami klimatu a hrozí nám něco podobného v blízké budoucnosti? Klimatický systém Země je odrazem vzájemné interakce jeho hlavních složek – geosfery, atmosféry, hydrosféry, a biosféry. Tento složitý vztah, kdy změna jedné složky může vyvolat rozsáhlé změny ostatních složek klimatického systému, je v klimatickém vývoji Země zásadní. Člověk je součástí biosféry, jeho pozice je však křehčí, než jsme si mnohdy schopni připustit. Proto se otázky klimatického vývoje Země dotýkají každého z nás.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.