Informace o projektu
Vliv stabilní varianty FGF10 v prevenci a terapii ARDS na myším modelu (LUNGEE)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/LF-SUp/1340/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Současné možnosti prevence a terapie ARDS (akutního syndromu respirační tísně) jsou velmi omezené a prakticky se orientují pouze na symptomatickou léčbu. Potenciálně velmi zajímavá molekula, která má ambici stát se do budoucna jednou z možných kandidátních kauzálních terapeutik ARDS je růstový faktor pro fibroblasty 10 (FGF10). Současné experimenty s touto molekulou naznačují její významnou superioritu v regeneraci plicní tkáně, nicméně základní aspekt omezení dalšího rozvoje je dán zejména krátkým biologickým poločasem. Cílem snažení proteinových inženýrů ze společnosti Enantis s.r.o. Brno bylo vyvinout stabilní formu tohoto růstového faktoru a prodloužit tak její životnost při zachování biologické aktivity, což může do budoucna znamenat zásadní průlom ve výzkumu a terapii ARDS. Dalším krokem, který je v plánu realizovat v rámci tohoto pojektu je ověření účinnosti stabilní formy FG10 na animálním modelu, u kterého budeme indukovat ARDS za pomocí intratracheální instilace LPS (E.coli O26:B6).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.