Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU (Inovace chemie)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/07.0436
Období řešení
5/2009 - 4/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Lachema, a.s.
Teva Czech Industries s.r.o.
Fosfa a.s.
Synthon, s.r.o.
PROVISCO CS s.r.o.

Cílem projektu je inovace studijních programů Chemie na PřF MU tak, aby jejich absolventi získali kvalitní odborné vzdělání a zároveň aby studium bylo dobrou přípravou pro potřeby trhu práce. Dojde k modernizaci a zkvalitnění výuky základních odborných chemických kurzů a laboratorních cvičení. Dále ve spolupráci s partnery projektu a podniky vytvoříme řadu dosud chybějících kurzů, které nabídnou studentům znalosti a dovednosti, jež jim po absolvování studia usnadní přechod do praxe. Budeme aktivněji než dosud napomáhat navazováním kontaktů mezi studenty a jejich potencionálními zaměstnavateli. Pravidelné průzkumy mezi studenty, absolventy a v podnicích umožní vznik zpětné vazby mezi obsahem výuky a potřebami trhu práce a studentů. Vzniknou manažerské a jazykové kurzy pro zaměstnance Ústavu chemie, které povedou ke zlepšení organizace výuky a odborné činnosti. Rozšíří se škála propagačních aktivit, jimiž budeme získávat nadané a perspektivní středoškoláky pro studium chemie na PřF MU.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.