Informace o projektu
Strategie pro mitigaci vlivu roztoče Varroa destructor a přidružených viróz na zdraví a vitalitu včelstev v měnících se klimatických podmínkách ČR

Kód projektu
QL24010241
Období řešení
3/2024 - 12/2028
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zemědělství ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Výzkumný ústav včelařský Dol
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je vývoj a optimalizace inovativních opatření pro snižování úhynů včelstev zapříčiněných negativním vlivem roztoče Varroa destructor a přidružených viróz zasazených do kontextu probíhajících klimatických změn. Výstupy projektu umožní zacílení antiparazitární a antivirové léčby ve vhodné části chovatelské sezóny, vývoj nových podpůrných, léčebných nebo desinfekčních prostředků a tím pomohou chovatelům předcházet kolapsům včelstev. Projekt se zaměří na monitoring kondice, biochemických a imunitních změn včel po přirozené parazitaci, experimentální virové nákaze, či po aplikaci účinných látek snižujících populaci roztoče s cílem přinést poznatky o molekulární podstatě infekce důležité pro vývoj nových léčiv nebo preventivních opatření, např. při šlechtění odolných linií včel.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.