Informace o projektu
Lesní biotopy Gruzie v environmentální perspektivě EU – pilotní projekt (Lesní biotopy Gruzie)

Kód projektu
24 - PKVV - 002
Období řešení
2/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ilia State University

Gruzie je perspektivní země, která z postsovětských kavkazských zemí vykazuje nejvýraznější euroatlantické směřování. V březnu 2022 Gruzie oficiálně požádala o přistoupení k EU, Evropská rada následně doporučila udělit zemi status kandidátské země. V rámci gruzínské environmentální politiky a legislativy je nezbytné mít při vstup do EU implementovanou směrnici 92/43/EEC (o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichu a planě rostoucích rostlin) a relevantní národní biotopovou klasifikaci. Tento krok slouží k vytvoření systému lokalit evropského významu sítě Natura 2000 podle jednotných principů společenství. Cílem projektu je všestranně prohloubit spolupráci Ústavu ekologie Ilia státní university (Tbilisi) a Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy university (Brno) a posílit znalosti a kompetence v ekologickém výzkumu a vzdělávání. Výstupy projektu budou: 1) Biotopové manuály pro vybrané lesní biotopy Gruzie podle standardů Evropské unie (EU) a směrnice 92/43/EEC. 2) Převodníky mezi gruzínskými a evropskými systémy klasifikace biotopů a návrh kategorizace ohroženosti pro biotopy zpracované v manuálech. 3) Společná biotopová a vegetační terénní cvičení v Gruzii. 4) Seminář (workshop) zaměřený na teorii a praxi evropských biotopových systémů. 5) Krátkodobá stáž gruzínských kolegů na partnerském ústavu v České republice zaměřená na výzkum biotopů a jeho využití v pedagogické a odborné praxi. Použité robustní datové rámce a formalizované metody budou přenosné na další biotopy Gruzie. Všechny části projektu budou vykonány společně zástupci partnerských institucí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.