Realizace laboratorního vzoru zařízení pro měření drsnosti povrchu metodou holografické interferometrie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA101/01/1104
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně

Podstatou navrhovaného projektu je realizace laboratorního vzoru původního zařízení umožňujícího měřit nedestruktivně a bez apriorních předpokladů o studovaném povrchu jeho drsnost v rozsahu desítek nanometrů až desítek mikrometrů s vysokým stupněm obsah u získané informace (lze určit prakticky všechny významné charakteristiky mikrogeometrie povrchu), a to s možností obdržet výsledky s malým časovým odstupem od měření. Navrhované zařízení je laserový interferenční holografický mikroskop originální konstr ukce s laserovým světelným zdrojem o laditelné vlnové délce (laser INN0VA Spectrum 70 a polovodičový laser, jehož verze upravená pro tento účel bude realizována na pracovišti druhého navrhovatele). Ve výstupní rovině tohoto mikroskopu vzniká obrazový hol ogram povrchu, který je přes mikroobjektiv snímán digitální kamerou. Tato procedura je provedena postupně pro dvě volené vlnové délky. Rekonstrukce superponovaných hologramů se provádí v připojeném počítači. Charakteristiky drsnosti povrchu se určují z t

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.