Měření povrchové drsnosti z úhlové korelace polí koherenční zrnitosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA101/94/0555
Období řešení
1/1994 - 1/1996
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ministerstvo obrany ČR
Vysoké učení technické v Brně

Určování charakteristik drsných povrchů (generovaných strojírenskými technologiemi i technologiemi z jiných oblastí vědy a techniky) optickou metodou využívající závislosti dekorelace dvou polí koherenční zrnitosti (vzniklých rozptylem laserové světelné vlny dopadající na studovaný povrch při dvou různých úhlech dopadu) na drsnosti povrchu. V zamýšlené realizaci jde o původní bezkontaktní nedestruktivní metodu určování charakteristik povrchové drsnosti v reálném čase. Posouzení správnosti výsledků zmíněné metody srovnáním s údaji poskytovanými mechanickým profilometrem.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.