Srovnání kalciturbiditní sedimentace ve vývojích Moravského krasu, ludmírovském a drahanském na hranici devon-karbon

Kód projektu
GA205/97/0318
Období řešení
1/1997 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt je zaměřen na komplexní sedimentologické a stratigrafické zhodnocení kalciturbiditních sledů na Moravě v intervalu od svrchního devonu do spodního karbonu. Výzkum bude zahrnovat metody konodontové a foraminiferové biostratigrafie, detailní sedimentologii a faciální analýzu v terénní i laboratorní etapě, mikrofaciální analýzu a metodiky tafonomie a biofacií konodontů. Kalciturbiditní sledy tektonostratigrafických jednotek moravskoslezského devonu (drahanský vývoj, ludmírovský vývoj a vývoj Moravského krasu) budou zpracovány ve smyslu klasické sekvenční stratigrafie s důrazem na rozlišení faktorů řídících skladbu systémových traktů (tektonická vs. eustatická kontrola). Výsledkem studie bude model moravskoslezské pánve na hranici devon/karbon.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.