Bez popisku

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. je profesorkou Oddělení genetiky a molekulární biologie PřF MU a vedoucí výzkumného týmu Laboratoř nádorové biologie. Vyučuje předměty Buněčná biologie, Architektura buňky a Vědecká práce v buněčné biologii. Je garantem bakalářského programu Expermentální a molekulární biologie i garantem navazujícího magisterského programu Buněčná biologie.

Renata Veselská

„Říká se, že každá buňka je vesmír sám o sobě... Tajemný, uchvacující – a velmi krásný. A i když při jeho zkoumání nepotřebujete dalekohled, ale mikroskop, experimentální výprava do nitra buňky může být často stejně dobrodružná, jako putování mezi hvězdami. O to více mne těší, že toto dobrodružství můžeme nyní nabídnout i našim novým studentům.“

Renata Veselská

prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. je profesorem a vedoucím Oddělení fyziologie a imunologie živočichů PřF MU a současně vede výzkumný tým Laboratoř buněčné komunikace. Vyučuje předměty Biologie živočišné buňky a Buněčné regulace.

Vítězslav Bryja

„Zabývám se studiem mechanismů, kterými spolu živočišné buňky komunikují. Funkční živočišné a lidské tělo je složené ze stovek buněčných typů, které jsou precizně organizovány jak v čase, tak prostoru. Procesy, které regulují dělení, diferenciaci a migraci miliard buněk způsobem, který vede ke vzniku organismu s vnitřní dynamikou a se schopností odpovídat na podněty a ohrožení z prostředí, pro mě představují jedno z největších tajemství přírody. Není překvapením, že narušení delikátní mezibuněčné komunikační sítě vede ke vzniku mnoha chorob – jak degenerativních, tak třeba nádorových. K odhalení principů buněčné komunikace využíváme nejmodernější postupy molekulární biologie, genomiky, proteomiky i mikroskopie.“

Vítězslav Bryja

RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. je odborným asistentem Oddělení genetiky a molekulární biologie PřF MU a členem výzkumného týmu Laboratoř nádorové biologie. Vede cvičení k předmětům Buněčná biologie a Architektura buňky, podílí se rovněž na výuce předmětů Pokročilé mikroskopické metody a Informační technologie v buněčné biologii.

Petr Chlapek

„Během svých studií jsem měl možnost nahlédnout na přírodu z různých úhlů pohledu – od tak komplexních, jako jsou ekologie populací a společenstev, až po velmi úzce zaměřené na úroveň jednotlivých buněk, proteinů či genů. U buněčné úrovně jsem už zůstal: věnuji se nádorovým buňkám a možnostem, jak ovlivnit jejich vlastnosti. Komplexita dějů v buňce mi totiž připadá přinejmenším stejně fascinující jako příroda 'tam venku'.“

Petr Chlapek

prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. je profesorem Oddělení fyziologie a imunologie živočichů PřF MU a současně vedoucím Oddělení cytokinetiky na Biofyzikálním ústavu AV ČR. Vyučuje předměty Biologie živočišné buňky a Metabolismus buňky.

Jan Vondráček

„Zabýváme se mechanismy působení toxických látek, přírodních sloučenin i léčiv v živočišných buňkách. Zajímá nás hlavně působení látek znečišťujících životní prostředí či produktů bakterií na buněčný metabolismus, komunikaci mezi buňkami, buněčnou proliferaci a také možné souvislosti s rozvojem některých civilizačních onemocnění, včetně poruch metabolismu a nádorových onemocnění.“

Jan Vondráček

RNDr. Jan Škoda, Ph.D. je odborným asistentem Oddělení genetiky a molekulární biologie PřF MU a členem výzkumného týmu Laboratoř nádorové biologie. Vyučuje předměty Informační technologie v buněčné biologii a Pokročilé mikroskopické metody, podílí se rovněž na výuce předmětu Architektura buňky.

Jan Škoda

„Zaměřuji se na výzkum nádorových kmenových buněk jako cíle pro léčbu agresivních nádorů. Pochopení komplexních buněčných procesů, které těmto buňkám umožňují odolávat současné protinádorové léčbě, je naprosto zásadní pro vývoj nových účinných postupů.
Těším se, že díky svým uceleným znalostem buněčných dějů ve vztahu k vnitřnímu uspořádání buňky budou mít studenti a absolventi Buněčné biologie jedinečnou příležitost nahlížet problematiku nádorových onemocnění z širší perspektivy a budou tak moci zásadně přispět k odhalení nových přístupů v boji s rakovinou.“

Jan Škoda

Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. je odbornou asistentkou Oddělení experimentální biologie rostlin PřF MU a vedoucí výzkumného týmu Laboratoř rostlinných tkáňových kultur. Vyučuje předměty Rostlinné explantáty a Principy rostlinných biotechnologií, oba včetně cvičení.

Hana Cempírková

„Na rostlinách mne nepřestává fascinovat jejich neuvěřitelná schopnost regenerace. Baví mne pozorovat, jak z jediné buňky vzniká celá nová rostlinka. Tato regenerační schopnost se využívá i v biotechnologiích, bez kterých se v budoucnu neobejdeme – například kvůli zvyšování produkce nebo odolnosti rostlin.“

Hana Cempírková

doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. je docentem Oddělení genetiky a molekulární biologie PřF MU a členem výzkumného týmu Laboratoř nádorové biologie. Vyučuje předměty Pokročilé mikroskopické metody a Buněčné regulace, podílí se rovněž na výuce předmětu Informační technologie v buněčné biologii.

Jakub Neradil

„V našem týmu uvítáme studenty, které zajímá podstata nádorových onemocnění. Můžete se podílet na výzkumu buněčné signalizace v různých typech nádorů a hledat vhodné molekulární cíle pro jejich léčbu.“

Jakub Neradil

Mgr. Karel Souček, Ph.D. je odborným asistentem Oddělení fyziologie a imunologie živočichů PřF MU a současně seniorním výzkumníkem Oddělení cytokinetiky na Biofyzikálním ústavu AV ČR. Vyučuje předměty Biologie živočišné buňky, Analytická cytometrie a Analytická cytometrie - cvičení.

Karel Souček

„Snažíme se porozumět procesům, které jsou spojeny s rozvojem nádorových onemocnění, zejména s metastazováním a chemorezistencí. Zajímá nás především výjimečná schopnost nádorových buněk přizpůsobit se nepříznivým podmínkám, která je spojena s plasticitou jejich fenotypu a vznikem nádorové heterogenity. Naším cílem je odhalit konkrétní typy nádorových buněk, které jsou zodpovědné za rozvoj pokročilého nádorového onemocnění, a nalézt efektivní způsob jejich eliminace.“

Karel Souček

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.