Cena děkana 2023

Cena děkana PřF MU se řídí Opatřením děkana č.7/2019 o Podmínkách stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, odst. A.2., písm. a) a je každoročně vyhlašována s cílem podpořit tvůrčí činnosti vynikajících studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

6. 1. 2023 Jana Procházková

Foto: Radek Miča

Cena děkana je vyhlášena ve třech kategoriích:

a) nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu
b) nejlepší student doktorského studijního programu
c) kolektiv vynikajících studentů

Za každou kategorii může ředitel ústavu nominovat 1 osobu, u velkých ústavů až 2 osoby (studenty / čerstvé absolventy). Do nominačního formuláře vytvořte krátké zhodnocení navrhovaného studenta / absolventa zejména s přihlédnutím k vědeckým výstupům, studijním výsledkům a významným aktivitám v oboru. Další přílohy nejsou potřeba.

Nominace na Cenu děkana Přírodovědecké fakulty MU zasílejte na prochazkova@sci.muni.cz do 24. února 2023.

Na Cenu děkana můžete navrhovat i studenty navržené na Cenu rektora, v tom případě stačí pouze poslat jméno studenta, nominační list použijeme z Ceny rektora.

Přehled všech oceněných v uplynulých letech je k dispozici zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.