Cena nadace Jaroslava Heyrovského za Molekulární biologii míří na Přírodovědeckou fakultu

Cenu nadace Jaroslava Heyrovského v kategorii Molekulární biologie za rok 2023 získala gymnazistka Tereza Šustrová a její školitel Martin Marek z Loschmidtových laboratořích na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde mladá výzkumnice vypracovávala projekt v rámci Středoškolské odborné činnosti.

19. 12. 2023 Leoš Verner

Foto: Archiv PřF MU

Tereza Šustrová je studentkou maturitního ročníku Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše. Během gymnaziálního studia svůj volný čas věnovala stáži v týmu Loschmidtových laboratoří a výsledky svého bádání zpracovala jako práci do soutěže Středoškolské odborné činnosti. S projektem s názvem „Přeprogramování luciferin-substrátové specifity u NanoLuc luciferázy“ se letos umístila na prvním místě v oboru Molekulární biologie. Se stejným projektem se stala též laureátkou ceny České Hlavičky v kategorii GENUS-Příroda kolem nás. V současnosti se věnuje přípravě na zahraniční soutěže a péči o svou Mucholapku podivnou. Pedagog Martin Marek působí na Ústavu experimentální biologie PřF MU a v Mezinárodní centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU a je jako školitel oceňovaný opakovaně.

Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, které se tradičně koná v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze, byli oceněni úspěšní studující z celé České republiky. Ceny byly letos předány 17 vítězům a vybraným laureátkám a laureátům českých studentských předmětových olympiád (11) a tvůrčích soutěží, tj. 6 ocenění za práce Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Podporou českých talentovaných studentů a studentek se Nadační fond Jaroslava Heyrovského snaží naplňovat vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, prvního československého nositele Nobelovy ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.