Libor Grubhoffer členem vědecké rady

Novým externím členem Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU byl jmenován Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Ve funkci jej na zasedání Vědecké rady 29. září 2021 přivítal děkan fakulty Tomáš Kašparovský.

6. 10. 2021


Foto: Helena Brunnerová

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., hon. D.Sc. (*1957)

 • Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • Absolvoval vědeckou aspiranturu v Ústavu sér a očkovacích látek a v Mikrobiologickém ústavu ČSAV v Praze v oboru mikrobiologie/virologie.
 • V letech 1992─1993 působil na Arizonské univerzitě v Tucsonu, USA.
 • V období 1994─2002 byl ředitelem Parazitologické ústavu AV ČR.
 • V roce 2001 jmenován profesorem molekulární a buněčné biologie a genetiky.
 • V letech 2004─2011 působil jako děkan Biologické (od 1. srpna 2007 Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • Od roku 2007 je garantem přeshraničního studia Biological Chemistry, společného bakalářského a magisterského programu JU a Univerzity Johannese Keplera v Linci.
 • V letech 2012─2016 byl rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • V roce 2015 zvolen členem Učené společnosti ČR.
 • V roce 2016 jmenován členem Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
 • V roce 2016 obdržel čestný doktorát Arizonské univerzity v Tucsonu, USA.
 • V Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zabývá biochemií a molekulární biologií klíšťat a jimi přenášených patogenů, zejména virem klíšťové encefalitidy a spirochétami lymské boreliózy.
 • Je autorem či spoluautorem 150 vědeckých publikací.

Foto: Helena Brunnerová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.