Projekt Petera Fabiana z MUNI SCI získal prestižní ERC Starting grant

Významného ocenění dosáhl biolog Peter Fabian z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Obdržel totiž jako první mladý vědec této fakulty velmi ceněný ERC Starting grant. Ten uděluje Evropská výzkumná rada (European Research Council – ERC) s cílem umožnit nejlepším mladým vědcům rozjet nové ambiciózní výzkumné projekty.

5. 9. 2023 Leoš Verner

Archiv Petera Fabiana

Grant podpoří založení nové výzkumné skupiny Petera Fabiana na Ústavu experimentální biologie (Oddělení fyziologie a imunologie živočichů) PřF MU a její další fungování na dobu pěti let. Cílem projektu, se kterým uspěl, je studium zcela nového typu buněk, které hrají klíčovou roli v udržení homeostázy a metabolismu kosterních kmenových buněk a tím zajišťují správnou regeneraci kostí. Výzkum bude prováděn na modelu drobné rybky Dania pruhovaného („zebrafish“) s využitím nejmodernějších genomických, genetických a zobrazovacích metod s vysokým rozlišením.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo doktora Fabiana a jeho ambiciózní výzkum přivést na PřF MU. Získání takto prestižního projektu je pro nás důkazem, že naše personální i infrastrukturální politika i následné zaměření na projektovou podporu je správná cesta. Věřím, že projekty Petera Fabiana vygenerují mnohé lokální synergie a dále navýší atraktivitu našeho ústavu a fakulty pro mladé talentované výzkumníky,“ uvedl Vítězslav Bryja, ředitel Ústavu experimentální biologie PřF MU.

V grantové soutěži letos uspělo 400 mladých výzkumných pracovníků napříč celou Evropou a rozdělí si mezi sebe celkově 628 milionů EUR. Individuální grant do výše 1,5 milionu EUR umožní příjemcům si na dobu až 5 let vytvořit vlastní výzkumný tým a věnovat se unikátnímu výzkumu.

Celkově mladí vědci podali 2696 žádostí a míra úspěšnosti se pohybovala na úrovni 14,8 %. V přírodních vědách bylo podpořeno 110 návrhů, ve fyzikálních a technických vědách 173 návrhů a v sociálních a humanitních vědách 117 návrhů. Celkově získali ERC Starting Grant výzkumníci ze 24 zemí celého světa.

Mgr. Peter Fabian, Ph.D.

Oddělení fyziologie a imunologie živočichů
Ústav experimentální biologie

Dr. Fabian je výzkumníkem v oblasti vývojové biologie se zaměřením na pochopení procesů, které jsou základem embryonálního vývoje a zajištění správné funkce orgánů obratlovců, a studium poruch těchto procesů s dopadem na lidské zdraví. Hlavním cílem jeho výzkumu je pochopit roli kmenových buněk pro udržování tkáňového metabolismu, studovat mechanismy vzniku nejrůznějších typů buněk, které napomáhají vytváření a fungování složitých orgánů v těle obratlovců.

Na podzim roku 2022 nastoupil jako odborný asistent na Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Již během doktorského studia se věnoval vývojové a evoluční biologii v laboratoři Dr. Zbyňka Kozmika na Univerzitě Karlově v Praze, později působil jako postdoc u doc. Roberta Černého. Dovednosti v oblasti genetiky Dania pruhovaného, zobrazování in vivo a jednobuněčných „single cell“ přístupů získal během pětiletého postdoktorského studia v laboratoři prof. Gage Crumpa na University of Southern California v USA.

V letošním roce získal prestižní ocenění Chi-Bin Chien Award 2023 za přínos zebrafish komunitě za jeho dosavadní vynikající vědeckou práci v oblasti vývojové biologie s využitím zebrafish jako modelového organismu. Je teprve třetím vědcem mimo USA, který toto ocenění získal. Výzkum Petera Fabiana letos podpořila také Grantová agentura České republiky v rámci Grantů JUNIOR STAR, je rovněž držitelem i ocenění MASH Junior udělenou Grantovou agenturou MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.