The Louis-Jeantet Prizes

Ceny Louis-Jeantet se každoročně udělují zkušeným výzkumným pracovníkům, kteří se vyznamenali v oblasti biomedicínského výzkumu v jedné z členských zemí Rady Evropy. Ceny jsou udělovány aktivním výzkumným pracovníkům, jejichž vědecké úsilí je zaměřeno na biomedicínský výzkum.

16. 2. 2021 Jana Procházková


Foto: www.jeantet.ch/en/media/photos/pictures-of-the-2019-louis-jeantet-award-ceremony/

Částka pro výherce činí 500 000 CHF (cca 12 mil. Kč), z čehož 450 000 CHF má být použito k financování probíhajícího výzkumu a 50 000 CHF je věnováno výzkumníkovi osobně.

Výzva k nominaci na ceny Louis-Jeantet pro rok 2022 bude uzavřena 24. února 2021.

Další informace najdete na webových stránkách Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.