The Novo Nordisk Prize 2021

Cena The Novo Nordisk Prize oceňuje aktivní vědce, za výjimečný mezinárodní přínos k rozvoji lékařské vědy. Cena je určena k ocenění a další podpoře biomedicínského výzkumu v Evropě.

2. 4. 2021 Jana Procházková

Finanční odměna je 5 milionů DKK (cca 672 000 EUR) a skládá se z výzkumného grantu ve výši 4,5 milionu DKK (cca 605 000 EUR) a osobního ocenění ve výši 0,5 milionu DKK (cca 67 000 EUR).

Uchazeči musí:

  • prokázat vědeckou excelenci, která vedla k zásadnímu objevu nebo průlomu v chápání lidského zdraví a nemocí, v prevenci, diagnostice či léčbě nemoci,
  • pracovat ve veřejné či neziskové výzkumné instituce v evropské zemi a musí mít aktivní výzkumný program,
  • sloužit jako inspirativní vůdci a vzory pro mladé vědce.

Nominace je možné podávat od 1. dubna do 1. června 2021. Další informace najdete na stránkách Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.