V rámci projektu HR Award zavádíme další novinky v oblasti péče o zaměstnance na Přírodovědecké fakultě MU

V rámci implementace nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU, HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers, HR Award) jsme společně ušli další půlrok, podívejme se tedy na něj.

V březnu 2020 jsme rozšířili fakultní Systém pracovních pozic a míst PřF MU, vydaný v loňském roce pro výzkumné pracovníky, na všechny ostatní pracovní pozice fakulty, a vytvořili tak základ pro postupnou revizi zařazování zaměstnanců, která právě probíhá po jednotlivých ústavech.

 Mnohaměsíční úsilí jsme v dubnu 2020 završili vydáním Praktické příručky k výběrovému řízení PřF MU, která přináší detailní instrukce a pomůcky k novému fakultnímu procesu výběrového řízení navazujícímu na Pravidla výběrového řízení PřF MU (OTM-R) vydaná v loňském roce. Někteří z vás patří mezi cca 100 zaměstnanců (vedoucích či administrativních pracovníků), které jsme doposud na tento nový způsob náboru měli možnost zaškolit, ať už online nebo osobně. Někteří z vás se s námi také setkali přímo při výběrových řízeních, kterých se jako podpora nového procesu účastníme, pokud o to vedení ústavu požádá.

 Ani nám se nevyhnuly nečekané změny způsobené vyšší mocí – koronavirovými opatřeními. V dubnu 2020 jsme z těchto důvodů mimo jiné museli zrušit plánované školení manažerských dovedností, na které jsme pro vás jako lektora zajistili zajímavou osobnost, bývalého personálního ředitele University of Cambridge a současného personálního ředitele London School of Economics, pana Indi Seehru. Věříme, že v brzké době bude možné bezpečně uskutečnit nejen toto školení jako náhradu, ale i další semináře z oblasti tzv. měkkých dovedností.

 V uplynulém půl roce jsme také zahájili přípravné práce na institutu a roli fakultního ombudsmana jako nezávislé a bezpečné cesty pro podávání podnětů a řešení případných etických nebo diskriminačních otázek, stížností, sporů a zároveň poradenství v oblasti diverzity, jako doplnění ke stávajícím nástrojům univerzity.

 Do konce roku 2020 bychom ještě rádi dokončili fakultní pravidla pro adaptaci nových zaměstnanců navazující na proces výběrového řízení a dále nový fakultní proces pro školení a dokumentaci BOZP.

 Možná jste si již zvykli na dvoujazyčnou komunikaci fakulty, včetně postupného překládání fakultních dokumentů a zbývajících částí webu. Vaše podněty v této oblasti jsou vítány, napište nám.

 S poděkováním za vaši podporu, přáním příjemného léta a načerpání nových sil, se loučíme a těšíme se na další spolupráci.

  

Váš HR Award tým PřF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.