Vyhlášení voleb do Akademického senátu

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro funkční období 2020–2023. Obsahuje i harmonogram úkolů a lhůty pro tyto volby.

24. 4. 2020 Milan Baláž

Bez popisku

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení akademičtí pracovníci a studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,
 
v souladu s Volebním řádem Akademického senátu PřF MU (dále jen „volební řád“) vyhlašuji tímto volby do Akademického senátu PřF MU (dále jen „Senát“) pro funkční období od 1. září 2020 do 31. srpna 2023 a stanovuji tento harmonogram úkolů a lhůt:
 

  • 24. dubna 2020: zveřejnění vyhlášení voleb na webových stránkách PřF MU a v aplikaci Informačního sytému Masarykovy univerzity E-volby (dále jen „Aplikace“)
  • nejpozději do 1. května 2020 (včetně): zpřístupnění volebních seznamů prostřednictvím Aplikace
  • od 1. května 2020 do 23. května 2020 (včetně): přijímání kandidatur Volební a mandátovou komisí Senátu (dle čl. 9 volebního řádu)
  • nejpozději do 28. května 2020, ne však dříve než 25. května 2020: zveřejnění volebních programů a prohlášení kandidátů v Aplikaci a na webových stránkách PřF MU.
  • od 5. června 2020 do 18. června 2020 (včetně): hlasování (dle čl. 11 volebního řádu) konané prostřednictvím Aplikace.

 
Volby organizuje a řídí v souladu s volebním řádem Volební a mandátová komise Senátu. Pro komunikaci s touto komisí používejte výhradně elektronickou poštu odesílanou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity na e-mailovou adresu volebni.komise@sci.muni.cz (čl. 1 odst. 3 volebního řádu).
 
Milé kolegyně, milí kolegové,
věřím, že využijete tuto příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat směřování naší fakulty ať již vlastní kandidaturou, nebo uvážlivou volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském orgánu fakultní akademické samosprávy.
 
V Brně dne 24. dubna 2020
RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
předseda AS PřF MU
 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.