Project information
Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (textil)

Project Identification
DF11P01OVV017
Project Period
3/2011 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Folk Culture in Strážnice

Projekt si klade za cíl vytvořit výsledky využitelné pro uchování, ochranu a prezentaci tradičního lidového oděvu na Moravě. Důraz je kladen na zhodnocení významu, rozmanitosti a bohatství dochovaných forem tradičního lidového oděvu. Vytvoření metodiky ochrany, konzervace a dlouhodobého uložení oděvních součástek. Zpřístupnění informací o tomto významném prvku kulturního dědictví veřejnosti pro rozvoj vzdělanosti, kreativitu občanů a prosperitu regionů.

  • webový portál www.lidovyodev.cz
  • specializované mapy rozšíření jednotlivých typů oděvních součástek
  • specializované publikace o lidovém oděvu na Moravě
  • metodika chemicko-technologické analýzy textilních vzorků
  • metodika konzervátorského průzkumu oděvních součástek
  • metodika konzervačních postupů ochrany oděvních součástek
  • metodika vytváření trvale udržitelného prostředí pro uložení textilních součástek

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.