Členství v řídících orgánech ICA, ISDE a GISIG (POPKON)

Project Identification
LG11002
Project Period
3/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Podpora činnosti řešitele projektu ve vrcholových exekutivních orgánech mezinárodních vědeckých institucí - ICA, ISDE a GISIG. Přenos unikátních vědeckých informací ze zahraničí do českého vědeckého prostředí a zajištění vlivu české vědecké a odborné komunity v těchto institucích.