Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Členství v řídících orgánech ICA, ISDE a GISIG (POPKON)

Kód projektu
LG11002
Období řešení
3/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Podpora činnosti řešitele projektu ve vrcholových exekutivních orgánech mezinárodních vědeckých institucí - ICA, ISDE a GISIG. Přenos unikátních vědeckých informací ze zahraničí do českého vědeckého prostředí a zajištění vlivu české vědecké a odborné komunity v těchto institucích.