Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR : metodika a software pro ochranu a využití děl národního kartografického dědictví. (TEMAP)

Project Identification
DF11P01OVV003
Project Period
3/2011 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
The Moravian Library Brno
Charles University Prague

Cílem projektu je vytvoření nových postupů, metodik a softwarových nástrojů pro zpracování, ochranu a on-line zpřístupnění mapových sbírek. Vznikne řešení, kombinující inovativním způsobem sféru kartografie, nejmodernější webové technologie a znalosti paměťových institucí.
Softwarový vývoj bude zaměřen zejména na podporu kolaborativního bibliografického i kartografického zpracování mapových sbírek paměťových institucí (včetně podpory kartograficky korektního zpracování mapových děl) a na následné využití takto získaných dat a metadat pro zefektivnění a nové způsoby on-line zpřístupňování těchto sbírek laické i odborné veřejnosti. Jádrem softwarového řešení bude nástroj Georeferencer, který bude rozšířen o nové vlastnosti (podporu pro kartografické projekce, zpracování mapových děl, vyhledávání map podle grafické podobnosti a další).
Budou sestaveny nové metodiky reflektující mezinárodních katalogizační pravidla RDA (zveřejněná v červnu 2010) pro popis kartografických dokumentů. Tyto metodiky budou zohledňovat stávající praxi a zároveň budou samy ověřeny při vědeckém zpracování nejstarších a nejvzácnějších částí mapových sbírek MZK, UK a MU. Vybrané dokumenty z těchto sbírek budou i digitalizovány a zpřístupněny online. Sekundárním výsledkem tak bude záchrana nejohroženějších dokumentů nevyčíslitelné hodnoty.
Projekt také umožňuje další rozvoj databáze Geografická bibliografie ČR on-line, která bude obohacena o záznamy a náhledy testovaných kartografických bohemik. V souladu s autorskými právy budou zpřístupněny online relevantní plné texty.
Budou navrženy technologické postupy pro kartometrické analýzy vybraných kartografických dokumentů. Výsledky budou ve formě specializované mapy zprostředkovány online s nejvýznamnějšími díly zpracovaných sbírek. Webová prezentace jednotlivých sbírek bude doplněna e-learningovým kurzem, který vysvětlí, jak lze nové technologie využívat.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next