Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Evolučně-imunitní a ekologické aspekty parazitace u hybridních a polypoidních kaprovitých ryb

Hybridizace je fenomen bezne zaznamenany u ryb. Mru parazitizmu u hybridu lze vysvetlit na zaklade dvou
hypotez: 1) koadaptace mezi genotypem hostitele a genotypem parazita. Predpoklada se, ze geny MHC se
vyvjely v koevoluci se speci ckymi parazity. 2) Super-optimaln individualn MHC diverzita u hybridu je
spojena s vyss parazitarn infekc, protoze repertoar jejich T bunek je redukovany z duvodu vysokeho poctu
ruznych MHC variant jako dusledek mezidruhoveho krzen. Navc, ekologicke aspekty (prostorova a tro cka
pozice) mohou take urcovat mru parazitace u hybridu. Studovana bude parazitarn infekce u koexistujcch
rodicovsko-hybridnch systemu (kongenericky a nekongenericky modelovy system) a jejich vztah k polymor - zmu MHC IIB genu. Efekt hybridizace na hostitelskou speci tu bude testovan experimentalne. Vcenasobne
hybridizace mohou vest ke vzniku asexualnch forem spojenych s polyploidizac. Bude studovano jestli asexu-
aln triploidi (nebo jejich bezny MHC klon) jsou tercem selekce parazitu v diploidne-triploidnch populacch
karasa strbriteho.

Publications