Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (MONETPOP)

Project Identification
TB010MZP057
Project Period
1/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování perzistentních polutantů (dále POPs) ve volném ovzduší v ČR metodou pasivního vzorkování. Tato monitorovací síť bude v souladu s požadavky zadavatele poskytovat data, vhodná pro hodnocení prostorových a časových trendů výskytu POPs v ovzduší ČR.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.