Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (MONETPOP)

Kód projektu
TB010MZP057
Období řešení
1/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování perzistentních polutantů (dále POPs) ve volném ovzduší v ČR metodou pasivního vzorkování. Tato monitorovací síť bude v souladu s požadavky zadavatele poskytovat data, vhodná pro hodnocení prostorových a časových trendů výskytu POPs v ovzduší ČR.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.