Project information
Flóra, vegetace a vybrané zoocenózy evropských biotopů: diverzita, ekologie, historie, evoluce, vzájemné vztahy (FLOVEZ)

Project Identification
MUNI/A/0788/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na studium flóry, vegetace a vybraných zoocenóz evropských biotopů, a to nejen jejich současné diverzity, ale i Holocenního vývoje a evolučně-systematického pozadí. Povede i k objasnění některých obecných ekologických a evolučních zákonitostí platných pro živou přírodu jako celek. Je koncipován multidisciplinárně a představuje věcné propojení klasické systematické botaniky, evolučně-molekulární biosystematiky, biogeografie, paleoekologie, vegetační ekologie, hydrobiologie a zoologie. V projektu jsou zapojeni všichni interní doktorandi oboru Botanika, tematicky spjatí doktorandi oborů Ekologie a Zoologie a příslušní školitelé. Na řešení se podílí rovněž studenti magisterského studijního programu. Výzkumný tým se ustanovil během předchozího projektu specifického výzkumu a rozšiřuje se o nové doktorské a magisterské studenty. Cílem projektu je pokročit ve výzkumu diverzity na úrovni druhů, společenstev a ekosystémů, výzkumu interakcí mezi rostlinami, abiotickým prostředím, mikroorganismy a živočichy, změn ekosystémů v krátkodobém i Holocenním měřítku a variability genomu ve vztahu k ekologicko-evolučním procesům s využitím moderních molekulárně-genetických metod. V rámci projektu je plánována mezinárodní spolupráce a účast studentů na mezinárodních a vnitrostátních konferencích a terénních exkurzích a workshopech, jakož i na doktorandských setkáních a seminářích.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.