Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací

Investor logo
Project Identification
GA17-03224S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Projekt se zabývá asymptotickým chováním řešení obyčejných, zpožděných a neutrálních diferenciálních rovnic, včetně rovnic neceločíselných řádů. Výzkum je zaměřen zejména na problematiku asymptotiky, oscilace a stability řešení, existenci skoroperiodických řešení, na otázky spojené s okrajovými úlohami na neohraničených intervalech a numerickými diskretizacemi. Spolu s rozvojem asymptotické teorie obyčejných diferenciálních rovnic očekáváme hlavní přínos projektu ve vyšetřování uvedených asymptotických vlastností i pro rovnice neceločíselných řádů, které představují novou a dynamicky se rozvíjející výzkumnou oblast s velkým aplikačním potenciálem. Tento typ rovnic vykazuje zajímavé vlastnosti, které umožňují, kromě jiného, objasnit odlišnosti asymptotického chování řešení obyčejných diferenciálních rovnic v závislosti na měnícím se řádu rovnice. Důležitou součástí návrhu projektu je i analýza stability vybraných numerických metod pro zpožděné diferenciální rovnice celočíselných a neceločíselných řádů.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next