Evoluční ukazatele nesdílené fylogenetické a funkční diverzity rostlinných společenstev Evropy

Investor logo
Project Identification
GA18-02773S
Project Period
1/2018 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Fylogenetická a funkční diverzita rostlinných společenstev je zpravidla korelována. Případy, kdy
korelována není, mohou odhalit zvláštní ekologické a evoluční procesy vzniku společenstev.
Cílem projektu je identifikovat biotopy, které jsou osídlovány rostlinnými společenstvy s nesdílenou fylogenetickou a funkční diverzitou. Předpokládáme, že tyto biotopy podporují
adaptivní radiaci nebo konvergenci vlastností z mnoha vývojových větví nebo obojí. Naším
cílem bude identifikovat (1) biotopy, ekosystémy a biogeografické oblasti Evropy, která jsou
takovými centry nesdílené fylogenetické a funkční diverzity, (2) filtry prostředí, které podporují
vznik významné nesdílené fylogenetické a funkční diverzity a (3) rostlinné vlastnosti a vývojové
linie, které nejvíce přispívají k těmto procesům. Na základě těchto znalostí se budeme dále ptát,
které biotopy mají strukturu fylogenetické a funkční diverzity nejvíce odolnou ke změnám klimatu
a biologickým invazím a proč. Budeme testovat vliv nově příchozích druhů na změny v nesdílené fylogenetické a funkční diverzitě.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.