Informace o projektu
Evoluční ukazatele nesdílené fylogenetické a funkční diverzity rostlinných společenstev Evropy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-02773S
Období řešení
1/2018 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Fylogenetická a funkční diverzita rostlinných společenstev je zpravidla korelována. Případy, kdy
korelována není, mohou odhalit zvláštní ekologické a evoluční procesy vzniku společenstev.
Cílem projektu je identifikovat biotopy, které jsou osídlovány rostlinnými společenstvy s nesdílenou fylogenetickou a funkční diverzitou. Předpokládáme, že tyto biotopy podporují
adaptivní radiaci nebo konvergenci vlastností z mnoha vývojových větví nebo obojí. Naším
cílem bude identifikovat (1) biotopy, ekosystémy a biogeografické oblasti Evropy, která jsou
takovými centry nesdílené fylogenetické a funkční diverzity, (2) filtry prostředí, které podporují
vznik významné nesdílené fylogenetické a funkční diverzity a (3) rostlinné vlastnosti a vývojové
linie, které nejvíce přispívají k těmto procesům. Na základě těchto znalostí se budeme dále ptát,
které biotopy mají strukturu fylogenetické a funkční diverzity nejvíce odolnou ke změnám klimatu
a biologickým invazím a proč. Budeme testovat vliv nově příchozích druhů na změny v nesdílené fylogenetické a funkční diverzitě.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.