Project information
Jaký je biogeografický původ středoevropských suchých trávníků? Syntéza komparativní fylogeografie a paleodistribučního modelování

Investor logo
Project Identification
GA18-03028S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Czech University of Agriculture Prague

Projekt je zaměřen na glaciální a postglaciální historii společenstev suchých trávníků ve střední Evropě. S použitím moderních přístupů fylogeografie společenstev a kombinace molekulárních dat s modelováním ekologických nik chceme objasnit původ těchto společenstev v Evropě. Budeme testovat hypotézu, že společenstva středoevropských suchých trávníků představují seskupení druhů se stejnou fylogeografickou historií, které sdílely cesty postglaciální expanze a vzájemně se doprovázely v prostoru a čase. V rámci projektu budeme (A) rekonstruovat jednotlivé pozdně glaciální a postglaciální historie pro devět druhů rostlin suchých trávníků, (B) testovat prostorovou a časovou shodu mezi rekonstruovanými fylogeografiemi a porovnávat předpokládané umístění glaciálních refugií a cest postglaciálních expanzí, a (C) pomocí nástrojů modelování ekologických nik budeme (i) identifikovat pravděpodobná historická refugia na vhodných stanovištích pro velký počet druhů suchých trávníků a (ii) kvantifikovat nikovou diferenciaci mezi testovanými druhy.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.