Jaký je biogeografický původ středoevropských suchých trávníků? Syntéza komparativní fylogeografie a paleodistribučního modelování

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-03028S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Česká zemědělská univerzita v Praze

Projekt je zaměřen na glaciální a postglaciální historii společenstev suchých trávníků ve střední Evropě. S použitím moderních přístupů fylogeografie společenstev a kombinace molekulárních dat s modelováním ekologických nik chceme objasnit původ těchto společenstev v Evropě. Budeme testovat hypotézu, že společenstva středoevropských suchých trávníků představují seskupení druhů se stejnou fylogeografickou historií, které sdílely cesty postglaciální expanze a vzájemně se doprovázely v prostoru a čase. V rámci projektu budeme (A) rekonstruovat jednotlivé pozdně glaciální a postglaciální historie pro devět druhů rostlin suchých trávníků, (B) testovat prostorovou a časovou shodu mezi rekonstruovanými fylogeografiemi a porovnávat předpokládané umístění glaciálních refugií a cest postglaciálních expanzí, a (C) pomocí nástrojů modelování ekologických nik budeme (i) identifikovat pravděpodobná historická refugia na vhodných stanovištích pro velký počet druhů suchých trávníků a (ii) kvantifikovat nikovou diferenciaci mezi testovanými druhy.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.