Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země III

Project Identification
MUNI/A/1251/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt navazuje na projekt specifického výzkumu „Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země II“ řešený v roce 2017, který nastavil hlavní výzkumné zaměření na studium vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn v čase a prostoru. V návaznosti na hlavní výzkumné a výukové oblasti geografie je i v letošním roce projekt navrhován ve třech vzájemně propojených oblastech výzkumu, a to ve fyzické geografii (FG), sociální geografii (SG) a kartografii a geoinformatice (KG). Jednotlivé oblasti se vzájemně překrývají a dílčí témata projektu mají výrazný interdisciplinární charakter související s výzkumnými tématy pracovních skupin, ve kterých těsně spolupracují studenti doktorského studia s akademickými pracovníky ústavu.

Publications

Total number of publications: 65


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next