Project information
Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země III

Project Identification
MUNI/A/1251/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt navazuje na projekt specifického výzkumu „Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země II“ řešený v roce 2017, který nastavil hlavní výzkumné zaměření na studium vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn v čase a prostoru. V návaznosti na hlavní výzkumné a výukové oblasti geografie je i v letošním roce projekt navrhován ve třech vzájemně propojených oblastech výzkumu, a to ve fyzické geografii (FG), sociální geografii (SG) a kartografii a geoinformatice (KG). Jednotlivé oblasti se vzájemně překrývají a dílčí témata projektu mají výrazný interdisciplinární charakter související s výzkumnými tématy pracovních skupin, ve kterých těsně spolupracují studenti doktorského studia s akademickými pracovníky ústavu.

Publications

Total number of publications: 67


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.