Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Podpora biochemického výzkumu v roce 2018

Project Identification
MUNI/A/1100/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt vychází z problematiky řešené v Ústavu biochemie PřF MU a předpokládá plné využití jeho instrumentálního a metodického zázemí. Tematicky zahrnuje výzkumné práce z oblasti biochemie (metabolismus bakterií, interakce mezi rostlinou a patogenem, glykobiochemie a molekulární fyziologie člověka) a bioanalytické chemie (proteomika, metabolomika, biosenzory, nanomateriály). Zúčastnění studenti budou mít možnost si osvojit širokou škálu moderních experimentálních technik a tím si zvýšit svou kvalifikaci pro praxi. Naučí se rovněž prezentovat své výsledky formou konferenčních sdělení a publikací v odborných časopisech.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next