Project information
Podpora výzkumu studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2018

Project Identification
MUNI/A/1279/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt specifického výzkumu přispěje k expertnímu rozvoji studentů PřF MU, především doktorského studia oboru Chemie životního prostředí v centru RECETOX PřF MU ale i dalších motivovaných Mgr či Bc studentů. Zapojení studentů do oblastí výzkumu umožní získat chybějící vědecké poznatky (zejm. o hladinách, chování a osudu vybraných organických i anorganických látek, možnostech jejich citlivých analýz), které budou v navazujících aktivitách využity k širším interpretacím (včetně konstrukcí environmentálních, toxikokinetických a expozičních modelů). Kromě podpory výzkumu projekt dále podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (zejména podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech apod). Výstupy z projektu budou především publikace v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.