Informace o projektu
Podpora výzkumu studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2018

Kód projektu
MUNI/A/1279/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt specifického výzkumu přispěje k expertnímu rozvoji studentů PřF MU, především doktorského studia oboru Chemie životního prostředí v centru RECETOX PřF MU ale i dalších motivovaných Mgr či Bc studentů. Zapojení studentů do oblastí výzkumu umožní získat chybějící vědecké poznatky (zejm. o hladinách, chování a osudu vybraných organických i anorganických látek, možnostech jejich citlivých analýz), které budou v navazujících aktivitách využity k širším interpretacím (včetně konstrukcí environmentálních, toxikokinetických a expozičních modelů). Kromě podpory výzkumu projekt dále podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (zejména podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech apod). Výstupy z projektu budou především publikace v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.