Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Matematické struktury 7 (Matematické struktury 7)

Project Identification
MUNI/A/1138/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Tento projekt zahrnuje základní výzkum zejména doktorských studentů odborné matematiky (algebry a geometrie, teorie čísel, matematické analýzy, učitelství a historie matematiky) s jejich školiteli. Školitelé jsou pracovníci ÚMS PřF MU, případně odborníci z jiných fakult MU nebo jiných vysokých škol (např. PedF MU, Mendelova univerzita, VUT v Brně, MÚ AV ČR). Projekt počítá také s podporou doktorských i magisterských studentů při prezentaci jejich výsledků na studentských i mezinárodních konferencích. Ve vědecké práci je kladen důraz zejména na původní matematické výsledky, jejich publikaci v odborných časopisech a prezentaci na konferencích.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next