Příprava návrhu projektu Exposome Crossroads (Crossroads)

Project Identification
MUNI/F/0066/2019
Project Period
1/2019 - 4/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem předkládaného projektu je příprava návrhu projektu do výzvy H2020 "The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the impact of environment on health" - SC1-BHC-28-2019. Projekt navazuje na předchozí úspěšné projekty financované EU (Helix, Exposomics a HEALS). Koordinátorem projektu je Imperial College London. Kromě Masarykovy univerzity má je parterem dalších 12 institucí (např. Harvard University, INSERM, IS Global).
V projektu bude Masarykova Univerzita (prostřednictvím centra RECETOX) působit jako jeden z klíčových partnerů. Kromě výzkumné skupiny prof. Klánové, bude do projektu aktivně zapojena výzkumná infrastruktura RECETOX RI a výzkumná skupina dr. Spáčila.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.