Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie v roce 2020

Project Identification
MUNI/A/1496/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt v roce 2020 podpoří studenty PřF MU, především studenty doktorského programu Environmental Health Sciences, ale i dalších motivovaných Mgr či Bc studentů zapojených do VaV. Plánované výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech ekotoxikologie, environmentální toxikologie, hodnocení osudu látek v prostředí, možnostech biodetekčních nástrojů a výzkumu mechanismů toxicity a biomarkerů účinků. Projekt také podpoří výzkumná témata zaměřená na hodnocení rizik a dále zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech). Výstupy z projektu budou především publikace studentů v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.